فهرست

مدیرمالی

علی میرزایی

 مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

عمده فعالیت واحد مالی:

1- پرداخت حقوق پرسنلی

2- پرداخت هزینه های جاری وتملک سرمایه ای

3- تنظیم دفاتر مالی(دفتر بانک-دفترروزنامه- دفترکل)

4- تنظیم سندهای حسابداری

5- تنظیم حسابهای مالی ماهیانه

6- تهیه مغایرت های بانک

7- تهیه ترازنامه

8- دریافت تخصیص ازبودجه دانشگاه

9- اجرای قراردادهای مالی ونظارت برحسن آن


مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، نهال نارنج توسط دکتر ملک زاده معاون تحقیقات وفناوری وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین در بیمارستان آیت الله روحانی بابل کاشته شد.
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /88 /18
همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی مورخ 19/12/95 در بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد .
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /77 /18