فهرست

کوریکولوم آموزشی وبرنامه مدون هشت ترم

کوریکولوم آموزشی وبرنامه مدون هشت ترم علوم آزمایشگاهی

کوریکولوم آموزشی وبرنامه مدون هشت ترم بهداشت محیط پیوسته

کوریکولوم آموزشی وبرنامه مدون هشت ترم بهداشت محیط ناپیوسته

کوریکولوم آموزشی وبرنامه مدون هشت ترم اتاق عمل کارشناسی پیوسته

کوریکولوم آموزشی وبرنامه مدون هشت ترم هوشبری کارشناسی پیوسته

کوریکولوم آموزشی وبرنامه مدون هشت ترم هوشبری کارشناسی ناپیوسته

کوریکولوم آموزشی وبرنامه مدون هشت ترم کارشناسی پیوسته رادیوتراپی

کوریکولوم آموزشی وبرنامه مدون هشت ترم کارشناسی پیوسته رادیولوژی

کوریکولوم آموزشی وبرنامه مدون هشت ترم کارشناسی پیوسته پزشکی هسته ای

مشاهده ی آرشیو اخبار

آخرین اخبار دانشگاه

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

کاشت نهال نارنج در بیمارستان آیت الله روحانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، نهال نارنج توسط دکتر ملک زاده معاون تحقیقات وفناوری وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین در بیمارستان آیت الله روحانی بابل کاشته شد.
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /88 /18
همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،همایش علمی سرطان مری باحضور دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت ،دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و جمعی از اساتید و اعضای هیأت علمی مورخ 19/12/95 در بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد .
۲۱ , اسفند , ۱۳۹۵ /77 /18