فهرست

کتابخانه

مسئول کتابخانه:

 دکتر حامد تشکریان

کارشناسان کتابداری واطلاع رسانی :

 آذر نورالله زاده ایمنی

معصومه علیجانزاده سماکوش

کتابدار: نقی آقاپوربرار

تاریخچه:
دانشكده پيراپزشكي بابل يكي از باسابقه ترين مؤسسات آموزشي دررشته علوم آزمايشگاهــــــي مي باشد. اين دانشكده در سال 1341 بعنوان آموزشگاه فني آزمايشگاهي فعاليت خود را شروع كرد . در سال 1345 اولين دوره آموزشي علوم آزمايشگاهي در مقطع كارداني در اين آموزشكده تاسيس گرديد . اين دانشكده مجدداً از سال 1361 کار خود را بعد از سال 1359 و همزمان با تعطيلي دانشگاه ها و انجام انقلاب فرهنگي،  از سر گرفته و کتابخانه نیز یکی از بخشهای این دانشکده بوده است  که با یک کتابدار و یک کمک کتابدار همزمان با تاسیس، تاکنون در حال فعالیت می باشد.                            راهنمايي مراجعين جهت استفاده از نشريات چاپي و الكترونيكي
  جدول موجودي نشريات
     

رديف موضوع 
تعداد
1 نشريات جاري لاتين 6
2 نشريات آرشيو لاتين
50
3 نشريات جاري فارسي 53
4 نشريات آرشيو فارسي 7112464 نسخه کتاب فارسی

11251 نسخه کتاب تخصصی

1213 نسخه کتاب غیر تخصصی یا عمومی

651 نسخه کتاب مرجع
840   نسخه کتاب لاتین
 
سی دی ژورنال 21 حلقه

سی دی نرم افزار 26 حلقه

سی دی کتاب لاتین 56 حلقه

سی دی مدلاین 8 حلقه