فهرست

کتابخانه

 

کارشناسان کتابداری واطلاع رسانی :

 آذر نورالله زاده ایمنی

کتابدار: نقی آقاپوربرار
 

تاریخچه:
دانشكده پيراپزشكي بابل يكي از باسابقه ترين مؤسسات آموزشي دررشته علوم آزمايشگاهی مي باشد. اين دانشكده در سال 1344 بعنوان آموزشگاه فني آزمايشگاهي فعاليت خود را شروع كرد . در سال 1345 اولين دوره آموزشي علوم آزمايشگاهي در مقطع كارداني در اين آموزشكده تاسيس گرديد . اين دانشكده مجدداً از سال 1361 کار خود را بعد از سال 1359 و همزمان با تعطيلي دانشگاه ها و انجام انقلاب فرهنگي،  از سر گرفته و کتابخانه نیز یکی از بخشهای این دانشکده بوده است  که با یک کتابدار و یک کمک کتابدار همزمان با تاسیس، تاکنون در حال فعالیت می باشد.                            راهنمايي مراجعين جهت استفاده از نشريات چاپي و الكترونيكي
  جدول موجودي نشريات
     

رديف موضوع  تعداد
1 نشريات جاري لاتين 9
2 نشريات آرشيو لاتين 50
3 نشريات جاري فارسي 63
4 نشريات آرشيو فارسي 71 نسخه کتاب فارسی  13006

 نسخه کتاب تخصصی 11754

 نسخه کتاب غیر تخصصی یا عمومی  1247

 نسخه کتاب مرجع 656
 نسخه کتاب لاتین 855
 
سی دی ژورنال 30 حلقه

سی دی نرم افزار 26 حلقه

سی دی کتاب لاتین 56 حلقه

سی دی مدلاین 8 حلقه