فهرست

استاد عطای :کسب مدال طلادر بیست ودومین المپیاد ریاضی دانشجویی کشور، فرزند دلبندتان (علیرضا)را خدمت جنابعالی وخانواده محترمتان تبریک وتهنیت عرض نموده وتوفیقات بیشتر ایشان رادر عرصه های علمی کشوری وجهانی از خداوند بزرگ خواستاریم.