فهرست

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

تذکر مهم : شروع ثبت نام اینترنتی از   روز یکشنبه مورخ97/6/25  لغایت 97/6/30 می باشد.  برنامه زمانبندی تحویل مدارک حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 97 روز یک شنبه 97/7/1 از حرف الف - ذ روز دوشنبه 97/7/2 از حرف ر- غ روز سه شنبه 97/7/3 از حرف ف - ی مکان تحویل مدارک: دانشکده پیراپزشکی: رشته های اتاق عمل ، پرتوشناسی،پرتودرمانی،علوم آزمایشگاهی ،بهداشت محیط،هوشبری و پزشکی هسته ای

تذکر مهم : شروع ثبت نام اینترنتی از روز یکشنبه مورخ97/6/25  لغایت 97/6/30 می باشد 

برای ثبت نام اینترنتی کلیک کنید .(در قسمت نوع کاربری ،دانشجویان جدیدالورود را انتخاب نمایید.)
 
جهت دریافت مدارک مورد نیاز کلیک کنید 

برای دریافت فرم های ثبت نام کلیک کنید
 
تاریخ شروع کلاسها شنبه 7 مهر 1397 می باشد.