فهرست

بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری در سال 1397

قابل توجه دانشجویان  محترم که دارای امتیاز اولیه علمی، پژوهشی و فرهنگی می باشند، به استحضار می رساند، آخرین زمان ثبت نام جهت شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه کشوری تا تاریخ 97/7/24 می باشد.

آدرس سایت ثبت نام:http://nemooneh.behdasht.gov.ir

دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به اتاق شماره 12 اداره فرهنگی و فوق برنامه مراجعه نمایند.

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل