فهرست

ثبت نام یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

به گزارش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، مهلت نهایی زمان ثبت نام یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور تا پایان وقت اداری روز 15 آذر ماه 1397 می باشد. خواهشمند است دانشجویان جهت ثبت نام و اطلاعات بیشتر به سامانه

http://talent.mubabol.ac.ir مراجعه و یا با شماره 32190593 داخلی 217 تماس بگیرید.