فهرست

انّا لله و انّا الیه راجعون رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی راخدمت دانشجویان , اساتید وکارکنان دانشگاه تسلیت عرض می نمائیم.

رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی راخدمت دانشجویان , اساتید وکارکنان دانشگاه تسلیت عرض می نمائیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی نمونه کم نظیری از نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی بود.