فهرست

سی ام فروردین، سالروز تولد حکیم جرجانی پزشک نامدار ایرانی و روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی مبارک باد.

سی ام فروردین، سالروز تولد حکیم جرجانی پزشک نامدار ایرانی و روز آزمایشگاه و علوم آزمایشگاهی مبارک باد. این روز، در پاسداشت و درود به تمام آزمایشگاهیانی است که در پویایی نظام طبابت خالصانه از خود گذشته‌اند.