فهرست

مراسم بازنشتگی آقای سیدعلی اکبر اصحابی مسئول محترم آموزش وخانم فرحناز صدیقیان کارشناس محترم آزمایشگاه هماتولوژی دردانشکده مورخ11اسفند 95

مقام معظم رهبری :اگر در محیط بازنشستگی و در میان بازنشستگان شور ، امید ، ، علاقه به کار و شوق به مفید بودن و رضایتمندی وجود داشته باشد اثر این امر مستقیماً بر روی شاغلین منعکس می شود.

حال که بعد از سی سال خدمت صادقانه در سنگر دانشگاه از خدمت رسمی فارغ شده اید به شما عزيران تبریک گفته و از خداوند برای شما بهروزی و سربلندی خواستاریم.

تصاویر بازنشتگی