فهرست

در میـــان کعـبه جـان ، پـرتـو حق جلــوه گر شــد فاطمه بنت اســد هم ، صــاحب زیبـا پسر شــد **** میلاد باسعادت حضرت علی (ع) وروز پدر راخدمت اساتید-دانشجویان وکارکنان دانشگاه تبریک وتهنیت عرض می نماییم.

,