فهرست

برگزاری مدرسه تابستانی بین المللی سلامت عمومی ایران (IPHS2017)در تابستان امسال

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به برگزاری مدرسه تابستانی بین المللی سلامت عمومی ایران (IPHS2017)در تابستان امسال کرده است. با توجه به اینکه ثبت نام در این دوره آموزشی تا تاریخ 12 خرداد ماه امکان پذیر است