بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر حسینعلی اصغرنیا

دکتر حسینعلی اصغرنیا

دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت محیط

 

شرایط اختصاصی رئیس دانشکده:

 1ـ عضو هیأت علمی با مرتبه علمی حداقل استادیار؛
 2 ـ داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و  فناوری با مدرک دکترا؛
 3 ـ دارا بودن مدرک تحصیلی و تخصصی و یا تجربه عملی در زمینه مورد نظر.
 تبصره ـ در شرایط استثنایی، داشتن مرتبه مربی برای ریاست آموزشکده‌ها کافی است.  

  وظایف و اختیارات رییس دانشکده:

 1ـ ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان  در واحدهای      مختلف دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛
 2 ـ ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران  گروه‌ها؛
 3 ـ نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود؛
 4 ـ ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده/  پژوهشکده/ آموزشکده؛
 5 ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده/  پژوهشکده/  آموزشکده؛
 6 ـ پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛
 7ـ ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس موسسه؛
 8 ـ بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهارنظر درباره آنان.

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132190101
تلفن داخلی 201
فکس 01132195520
پست الکترونیکی ehaamin2@gmail.con