فهرست

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

تذکر مهم : شروع ثبت نام اینترنتی از   روز یکشنبه مورخ97/6/25  لغایت 97/6/30 می باشد.  برنامه زمانبندی تحویل مدارک حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 97 روز یک شنبه 97/7/1 از حرف الف - ذ روز دوشنبه 97/7/2 از حرف ر- غ روز سه شنبه 97/7/3 از حرف ف - ی مکان تحویل مدارک: دانشکده پیراپزشکی: رشته های اتاق عمل ، پرتوشناسی،پرتودرمانی،علوم آزمایشگاهی ،بهداشت محیط،هوشبری و پزشکی هسته ای

زمان شروع کلاس های دانشجویان جدیدالورود کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

به گزارش معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل زمان شروع کلاس های دانشجویان جدید الورود کارشناسی ناپیوسته رشته های مهندسی بهداشت محیط و هوشبری از روز شنبه مورخ 31 شهریور ماه می باشد. همچنین زمان شروع کلاس های دانشجویان جدیدالورود کارشناسی پیوسته از روز شنبه مورخ 7 مهر می باشد.

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های مهندسی بهداشت محیط و هوشبری

طبق گزارش معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های مهندسی بهداشت محیط و هوشبری در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 24 و 25 شهریور از ساعت 8 الی 15 در دانشکده پیراپزشکی انجام می شود. پذیرفته شدگان محترم جهت سهولت در فرایند ثبت نام لطفاً مدارک ذیل را همرا داشته باشند.