فهرست

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

تذکر مهم : شروع ثبت نام اینترنتی از   روز یکشنبه مورخ97/6/25  لغایت 97/6/30 می باشد.  برنامه زمانبندی تحویل مدارک حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 97 روز یک شنبه 97/7/1 از حرف الف - ذ روز دوشنبه 97/7/2 از حرف ر- غ روز سه شنبه 97/7/3 از حرف ف - ی مکان تحویل مدارک: دانشکده پیراپزشکی: رشته های اتاق عمل ، پرتوشناسی،پرتودرمانی،علوم آزمایشگاهی ،بهداشت محیط،هوشبری و پزشکی هسته ای

زمان شروع کلاس های دانشجویان جدیدالورود کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

به گزارش معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل زمان شروع کلاس های دانشجویان جدید الورود کارشناسی ناپیوسته رشته های مهندسی بهداشت محیط و هوشبری از روز شنبه مورخ 31 شهریور ماه می باشد. همچنین زمان شروع کلاس های دانشجویان جدیدالورود کارشناسی پیوسته از روز شنبه مورخ 7 مهر می باشد.

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های مهندسی بهداشت محیط و هوشبری

طبق گزارش معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های مهندسی بهداشت محیط و هوشبری در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 24 و 25 شهریور از ساعت 8 الی 15 در دانشکده پیراپزشکی انجام می شود. پذیرفته شدگان محترم جهت سهولت در فرایند ثبت نام لطفاً مدارک ذیل را همرا داشته باشند.

جلسات هم اندیشی

برگزاری جلسات هم اندیشی مسئولین دانشکده پیراپزشکی با گروههای آموزشی به منظور بحث و بررسی و تبادل نظر در موضوعات مختلف مربوط به گروههای آموزشی دانشکده به خصوص جهت دستیابی به راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی، جلسات هم اندیشی با حضور ریاست، معاون آموزشی، مدیر پژوهشی، مدیرامور اداری با مدیران گروه و اعضاء محترم هیات علمی گروههای آموزشی در روزهای یکشنبه هر هفته به شرح جدول ذیل برگزار خواهد گردید . زمان ساعت گروه آموزشی یکشنبه اول هر ماه 13- 11:30 تکنولوژی پرتوها یکشنبه دوم هر ماه 13- 11:30 هوشبری و اتاق عمل یکشنبه سوم هر ماه 13- 11:30 علوم آزمایشگاهی یکشنبه چهارم هر ماه 13- 11:30 مهندسی بهداشت محیط

قابل توجه دانشجویان محترم هوشبری

ضمن تبریک به کلیه دانشجویان محترم هوشبری ، به اطلاع می رساند براساس مجوز شورای گسترش پزشکی کشور طی نامه شماره 591/523/د مورخ 20/12/96 به دبیر کمیته ارزشیابی وبرنامه ریزی رشته هوشبری باایجاد رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته برای 5 سال موافقت نمودند.

برگزاری جلسه بزرگداشت روز دانشجو

جلسه بزرگداشت روز دانشجو در روز دوشنبه مورخ 20 /9/ 96ساعت 9/15 در سالن شهید شجاعیان دانشگاه، ارسال می گرد.خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به هماهنگی جهت حضور دانشجویان در تاریخ و ساعت مذکور اقدام لازم بعمل آید.

ثبت، ویرایش، اعمال تغییرات توسط دانشجو (خروجی)

سامانه مذکور از تاریخ22- 20 آذر ماه به مدت 3 روز (دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه) فعال خواهد شد لذا دانشجویان، نسبت به ثبت، ویرایش، اعمال تغییرات توسط دانشجو(خروجی) انجام گیرد.بدیهی است امکان بازشدن مجدد سایت با توجه به برنامه ریزی اعلام شده نیز وجود نخواهد داشت.

انتقال و ميهماني دانشجويان

به اطلاع مي رساند سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي جهت نيم سال دوم 97-96 بر اساس جدول مشروحه ذيل فعال خواهد شد. مقتضي است ضمن اطلاع رساني دقيق نسبت به ثبت درخواست، رسيدگي و پاسخگويي به تقاضاهاي انتقال و ميهماني دانشجويان بر اساس بازه هاي زماني مشروحه ذيل اقدام لازم بعمل آيد. ضمنا متذكر مي شود نقل و انتقال دانشجويان بايستي صرفا از طريق سامانه مذكور اقدام و پيگيري شده و استفاده از سايت يا سامانه دانشگاه دراين خصوص ممنوع است.