فهرست

پیشاپیش عید سعید فطر راخدمت کلیه اساتید ، کارکنان ودانشجویان تبریک عرض می نمائیم.

عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست عید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت است عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است پیشاپیش عید بر همه مبارک