فهرست

ولادت امام محمد باقر و حلول ماه پرخیر و برکت رجب مبارک باد

رجب فرصتی برای خداشناسی و خودسازی است و در فضیلت آن همین بس که در صحرای محشر و در میان همه دل نگرانیها، آوایی طنین انداز می‌شود که " این الرجبیون" کجایند کسانی که ماه رجب را محترم شمرده و اعمالی از آن ماه را انجام داده‌اند؟ و بدین ترتیب آن افراد از دیگران جدا شده و به رضوان الهی داخل می‌شوند.

امام موسی کاظم (ع) در حدیثی در باب اهمیت ماه «رجب‌المرجب» فرمودند: هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، آتش جهنم یک سال از او دور شود و هر کس ۳ روز از آن را روزه بگیرد، بهشت بر او واجب می‌شود.
در اهمیت این ماه همین بس که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: ماه رجب ماه بزرگ خداست و ماهی که حرمت و فضیلت به آن نمی‌رسد و جنگیدن با کافران در این ماه حرام است و رجب ماه خداست و شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است کسی که یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، موجب خشنودی خدای بزرگ می‌شود و غضب الهی از او دور می‌شود و دری از درهای جهنم بر روی او بسته شود.