فهرست

برگزاری بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال 98

به گزارش معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه دانشجویان عزیز می توانند از تاریخ 20مهرماه لغایت 4 آبان ماه سال جاری با مراجعه به سامانه دانشجوی نمونه به آدرس nemooneh.behdasht.gov.ir ثبت نام نمایند

آیین نامه و شیوه نامه متعاقبا در دانشکده نصب خواهد شد.