فهرست

جلسه هماهنگی برگزاری امتحانات پایان ترم در دانشکده پیراپزشکی

جلسه هماهنگی برگزاری امتحانات پایان ترم در نیمسال اول 99-98، راس ساعت 12:30 روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 با حضور ریاست، معاونت آموزشی، مدیر اداری، کارشناس مسئول آموزش، ناظرین و مراقبین دانشکده در سالن شورای دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید. در این جلسه ریاست دانشکده ضمن خوشامدگویی به اعضای جلسه شهادت سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش را تبریک و تسلیت و حمله غرور آفرین سپاه اسلام به پایگاه نظامی آمریکا را تبریک گفتند و بر بر گزاری هر چه بهتر امتحانات پایان ترم تاکید نمودند. در ادامه معاون آموزشی و کارشناس مسئول آموزش ، رعایت قوانین و مقررات برگزاری امتحانات نظیر رعایت نظم و انضباط و برقراری و حفظ سکوت جلسات ، اقدامات پیشگیرانه از احتمال انجام تقلب و نحوه برخورد قانونی با خاطیان را یادآور شدند.