فهرست

نشست وبیناری با موضوع"راه کارهای تسهیل امور آموزشی در همه گیری کرونا در راستای آموزش پزشکی پاسخگو"

 به استحضار می رساند؛ نشست وبیناری با موضوع"راه کارهای تسهیل امور آموزشی در همه گیری کرونا در راستای آموزش پزشکی پاسخگو" به همراه جلسه پرسش و پاسخ توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با حضور معاون محترم آموزشی و  مدیران حوزه ستادی آن معاونت و نمایندگان شوراها و کمیته های دانشجویی در روز دوشنبه مورخ 13/11/99 از ساعت 12 الی 13  به آدرس :  http://webc.mubabol.ac.ir/edc   برگزار خواهد شد.