فهرست

نشست مشترک رئیس دانشکده پیراپزشکی با مدیر گروه ، اعضای هیئت علمی و مربیان آموزشی بالینی رشته های اتاق عمل و هوشبری

در این نشست ابتدا آقای دکتر اصغرنیا رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین از زحمات و تلاشهای مدیر محترم گروه، اعضای هیئت علمی و مربیان محترم آموزش بالینی رشته های اتاق عمل و هوشبری تقدیر و تشکر نموده و تلاش های این عزیزان را در بخش درمان بیماران و همچنین آموزش دانشجویان ارزشمند خواندند و در ادامه آقای مرتضوی مدیر محترم گروه هوشبری و اتاق عمل ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مربیان محترم به بیان برنامه های مدون در جهت هماهنگی هر چه بیشتر برای آموزش عملی دانشجویان پرداختند