فهرست

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته....درگذشت همکار گرامی جناب آقای سید احمد حسین پور

ضایعه درگذشت همکار گرامی جناب آقای سید احمد حسین پور که بر اثر بیماری کرونا از دستشان داده ایم را خدمت خانواده محترمشان و همکاران دانشکده پیراپزشکی و همکاران دانشکده بهداشت تسلیت عرض می نماییم

روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی