فهرست

زمان نقل و انتقالات دانشجویان شاهد وایثارگر

متقاضیان انتقال از تاریخ اول شهریورماه لغایت دهم شهریور ماه سال 1400 مهلت دارند تا تقاضای خود را در سامانه 

http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir  ثبت نمایند

در ضمن اولویت با دانشجویان جدیدالورود می باشد به همین دلیل نتایج بعد از اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون سراسری اعلام میگردد.