فهرست

اعلام وضعیت دانشجویان جهت واکسیناسیون

قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

با توجه به بازگشایی احتمالی دانشگاه و برگزاری حضوری فعالیتهای آموزشی و تصمیم دانشگاه بر واکسیناسیون کلیه دانشجویان، الزامی است تمامی دانشجویانی که تا کنون هیچ واکسنی دریافت نکرده انده و یا یک مرحله را تزریق نمودند وضعیت خود را در اسرع وقت ( حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 20 شهریور 1400) به کارشناس امور دانشجویی (آقای حیدرپور به شماره 09353578696 در تلگرام )اطلاع رسانی نمایند.

بدیهی است حضور دانشجویان در کلاس ها و خوابگاهها منوط بر گواهی تزریق واکسن کرونا می باشد.

روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی