بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر حسینعلی اصغرنیا

دکتر حسینعلی اصغرنیا

رئیس دانشکده پیراپزشکی 

دکترا تخصصی بهداشت محیط

شرایط اختصاصی رئیس دانشکده:
1ـ عضو هیأت علمی با مرتبه علمی حداقل استادیار؛
       2ـ داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با مدرک دکترا؛
       3ـ دارا بودن مدرک تحصیلی و تخصصی و یا تجربه عملی در زمینه مورد نظر.
       تبصره ـ در شرایط استثنایی، داشتن مرتبه مربی برای ریاست آموزشکده‌ها کافی است.
     وظایف و اختیارات رییس دانشکده:

       1ـ ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛
       2ـ ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی رئیس موسسه به مدیران گروه‌ها؛
       3ـ نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود؛
       4ـ ایجـاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهـنگی دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛
       5 ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیأت علمی دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛
       6 ـ پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛
       7ـ ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس موسسه؛
       8 ـ بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهارنظر درباره آنان.

جزئیات تماس

تلفن مستقیم
تلفن داخلی 201
فکس 01132195520
پست الکترونیکی