فهرست

تاریخچه دانشکده

دانشكده پيراپزشكي بابل يكي از باسابقه ترين مؤسسات آموزشي کشوردررشته علوم آزمايشگاهي  دانشكده در سال 1344 بعنوان آموزشگاه فني آزمايشگاهي با جذب تعدادي دانشجو تحت عنوان تكنسين آزمايشگاه و زير نظر بهداري استان فعاليت خود را شروع كرد . در سال 1345 اولين دوره آموزشي علوم آزمايشگاهي در مقطع كارداني در اين آموزشكده تاسيس و از طريق كنكور سراسري اقدام به پذيرش دانشجو گرديد.در سال 1359 و همزمان با تعطيلي دانشگاه ها و انجام انقلاب فرهنگي، اين دانشكده مجدداً از سال 1361فعاليت آموزشي خود را از سر گرفته و تاكنون از طريق كنكور سراسري دانشجو پذيرش مي نمايد. اين دانشکده از سال 1368 زير نظر دانشگاه علوم پزشكي بابل به فعاليت خود ادامه داده و با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در بهمن ماه 1373، در رشته هاي هوشبري ، اتاق عمل و راديولوژي در مقطع كارداني دانشجو پذيرش نموده است. در 21 بهمن سال 1381و همزمان با دهه مبارك فجر، بخشي از ساختمان جديد دانشكده پيراپزشكي آماده و عمليات انتقال و جابجايي از آموزشكده سابق به ساختمان فعلي انجام شد . اين واحد آموزشي بر اساس نامه شماره  262034/15/آمورخ 86/7/28 وزير محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از آموزشكده به دانشكده تبديل گرديد.همچنين اين دانشكده در حال حاضر در 5 رشته كارشناسي پيوسته ، 3 رشته كارشناسي ناپيوسته و1 رشته كارداني دانشجوپذیرش نموده که اسامی آنها بشرح ذيل مي باشد. کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی- کارشناسی پیوسته اتاق عمل- کارشناسی پیوسته هوشبری- کارشناسی پیوسته رادیولوژی- کارشناسی پیوسته رادیوتراپی- کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی پزشکی هسته ای- کارشناسی ناپیوسته هوشبری- کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط-کاردانی بهداشت محیط.

همچنین این دانشکده داری یک کتابخانه با12464 نسخه کتاب فارسی-11251 نسخه کتاب تخصصی- 1213 نسخه کتاب غیر تخصصی یا عمومی- 651 نسخه کتاب مرجع - 840   نسخه کتاب لاتین-
  سی دی ژورنال 21 حلقه-سی دی نرم افزار 26 حلقه-سی دی کتاب لاتین 56 حلقه -سی دی مدلاین 8 حلقه

از نظرامكانات كلاس هاي آموزشي ،این دانشکده، داراي16  كلاس استاندارد مجهز به وسايل سمعي ، بصري و اينترنت می باشد.

این دانشکده تعداد