فهرست

جلسات هم اندیشی

برگزاری جلسات هم اندیشی مسئولین دانشکده پیراپزشکی با گروههای آموزشی به منظور بحث و بررسی و تبادل نظر در موضوعات مختلف مربوط به گروههای آموزشی دانشکده به خصوص جهت دستیابی به راهکارهای ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی، جلسات هم اندیشی با حضور ریاست، معاون آموزشی، مدیر پژوهشی، مدیرامور اداری با مدیران گروه و اعضاء محترم هیات علمی گروههای آموزشی در روزهای یکشنبه هر هفته به شرح جدول ذیل برگزار خواهد گردید . زمان ساعت گروه آموزشی یکشنبه اول هر ماه 13- 11:30 تکنولوژی پرتوها یکشنبه دوم هر ماه 13- 11:30 هوشبری و اتاق عمل یکشنبه سوم هر ماه 13- 11:30 علوم آزمایشگاهی یکشنبه چهارم هر ماه 13- 11:30 مهندسی بهداشت محیط

قابل توجه دانشجویان محترم هوشبری

ضمن تبریک به کلیه دانشجویان محترم هوشبری ، به اطلاع می رساند براساس مجوز شورای گسترش پزشکی کشور طی نامه شماره 591/523/د مورخ 20/12/96 به دبیر کمیته ارزشیابی وبرنامه ریزی رشته هوشبری باایجاد رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته برای 5 سال موافقت نمودند.

برگزاری جلسه بزرگداشت روز دانشجو

جلسه بزرگداشت روز دانشجو در روز دوشنبه مورخ 20 /9/ 96ساعت 9/15 در سالن شهید شجاعیان دانشگاه، ارسال می گرد.خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به هماهنگی جهت حضور دانشجویان در تاریخ و ساعت مذکور اقدام لازم بعمل آید.

ثبت، ویرایش، اعمال تغییرات توسط دانشجو (خروجی)

سامانه مذکور از تاریخ22- 20 آذر ماه به مدت 3 روز (دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه) فعال خواهد شد لذا دانشجویان، نسبت به ثبت، ویرایش، اعمال تغییرات توسط دانشجو(خروجی) انجام گیرد.بدیهی است امکان بازشدن مجدد سایت با توجه به برنامه ریزی اعلام شده نیز وجود نخواهد داشت.

انتقال و ميهماني دانشجويان

به اطلاع مي رساند سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي جهت نيم سال دوم 97-96 بر اساس جدول مشروحه ذيل فعال خواهد شد. مقتضي است ضمن اطلاع رساني دقيق نسبت به ثبت درخواست، رسيدگي و پاسخگويي به تقاضاهاي انتقال و ميهماني دانشجويان بر اساس بازه هاي زماني مشروحه ذيل اقدام لازم بعمل آيد. ضمنا متذكر مي شود نقل و انتقال دانشجويان بايستي صرفا از طريق سامانه مذكور اقدام و پيگيري شده و استفاده از سايت يا سامانه دانشگاه دراين خصوص ممنوع است.

نسخه جدید سایت آوای سلامت

با هدف توسعه ارتباطات اثربخش براي ارتقای عادلانه سلامت در کشور، افزايش آگاهي مردم از مخاطرات سلامت و راه حل آنها، برخورداري مردم از اطلاعات متقن، روزآمد و دقیق درباره سبک زندگي سالم، دسترسي الكترونيكي و رایگان مردم به رسانه های آموزش سلامت و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی در ناخوشی های جزیی، بیماری های مزمن، بیماری های حاد و سبک زندگی سالم نسخه جدید سایت آوای سلامت به آدرس: http://iec.behdasht.gov.ir طراحی و بروزرسانی شده است.

اولین مدرسه تابستانی ویژه یادگیری الکترونیکی با هدف بسط مفهومی آموزش مجازی و کار با نرم افزارها و فناوریهای یادگیری الکترونیکی

دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس در خصوص اولین مدرسه تابستانی ویژه یادگیری الکترونیکی با هدف بسط مفهومی آموزش مجازی و کار با نرم افزارها و فناوریهای یادگیری الکترونیکی از تاریخ 4 لغایت 7 شهریور ماه 1396 برگزار خواهد شد،

اطلاعیه مهم برای دانشجویانی که نسبت به نمرات ثبت شده اعتراض دارند

دانشجویان از تاریخ 96/4/20تا 96/4/23فرصت دارندنسبت ثبت اعتراض از نمرات درج شده در سایت سما اقدام نمایند بدیهی است بعد از مهلت تعیین شده به اعتراضات ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بنیاد ملی نخبگان در نظر دارد جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش دماوند

با احترام، به استحضار می رساند بنیاد ملی نخبگان در نظر دارد جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش دماوند (ویژه استان های مازندران، گلستان، سمنان، البرز و تهران ) را طی روزهای 13 الی 15 اردیبهشت 1396 در تهران برگزار نماید. خواهشمند است با اطلاع رسانی به دانشجویان، ضمن تقویت مشارکت مستعدین و مخترعین آن دانشکده در جشنواره مذکور، بر شکوه و غنای این رویداد ملی بیفزایید. سامانه ثبت نام: iauctb.bmn.ir