فهرست

اربعین حسینی بر عاشقان حسین تسلیت باد

اگر یک بار در میهمانی اربعین حسین حاضر شوی، دیگر برایت خیلی سخت می‌شود، در زمان‌های دیگر که حرم حسین آرام و بی‌هیاهو است آنجا باشی. چون حس می‌کنی، تنها در اربعین است که حُرمت حرم حسین حفظ می‌شود؛ در اربعین است که کسی آرام وارد حرم نمی‌شود؛ همه به سر و سینه می‌زنند و در فراق حسین اشک می‌ریزند و ناله سر می‌دهند.

نشست مسئول محترم اساتید مشاور و مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه با اساتید مشاور تحصیلی دانشکده پیراپزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده نشست صمیمیانه مسئول محترم اساتید مشاور و مدیر محترم امور آموزشی دانشگاه با اساتید مشاور تحصیلی دانشکده در روز یکشنبه مورخ 97/8/6 برگزار گردید.

برگزاری کارگاه و نمایشگاه یک روزه «کاربرد هنر و سرگرمی در آموزش دروس علوم پایه پزشکی »

دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار می‌نماید:برگزاری کارگاه و نمایشگاه یک روزه «کاربرد هنر و سرگرمی در آموزش دروس علوم پایه پزشکی »