فهرست

بنیاد ملی نخبگان در نظر دارد جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش دماوند

با احترام، به استحضار می رساند بنیاد ملی نخبگان در نظر دارد جشنواره اختراعات و ابتکارات رویش دماوند (ویژه استان های مازندران، گلستان، سمنان، البرز و تهران ) را طی روزهای 13 الی 15 اردیبهشت 1396 در تهران برگزار نماید. خواهشمند است با اطلاع رسانی به دانشجویان، ضمن تقویت مشارکت مستعدین و مخترعین آن دانشکده در جشنواره مذکور، بر شکوه و غنای این رویداد ملی بیفزایید. سامانه ثبت نام: iauctb.bmn.ir