فهرست

خستگی ناپذیران" اتاق عمل" روزتان مبارک

خستگی ناپذیران" اتاق عمل" روزتان مبارک

۱۴ نوامبر در تقویم پزشکی جهان به نام روز جهانی اتاق عمل نام گذاری شده است.

 جادارد، این روز را به خستگی ناپذیران اتاق عمل که با تلاش خود در کنار پزشکان دردادن هدیه ارزشمند سلامتی به بیماران، از هیچ تلاشی فروگذار نیستند، تبریک بگوییم.

چه بسیار آدم های خستگی ناپذیری که با تلاش و کوشش بی وقفه شان دراین محیط استریل، زندگی را به دیگران هدیه می دهند.  این روز را صمیمانه به تمام پرسنل زحمتکش اتاق عمل بیمارستان ها و پزشکان، دانشجویان و اساتید محترم این رشته تبریک عرض نموده و از خداوند متعال موفقیت روزافزون شان را مسألت دارد.

روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی