فهرست

مهلت نظر سنجی کلاسهای شورای انضباطی دانشجویان ورودی 98

به اطلاع کلیه دانشجویان جدید الورود (1398) می رساند بر اساس دستورالعمل شورای مرکزی وزرات بهداشت و درمان و آموزشی پزشکی و به دنبال شرکت همه دانشجویان در کلاسهای شورای انضباطی که توسط دبیرخانه شورا در مهر برگزار گردید لازم است در نظرسنجی نحوه برگزاری این کلاسها شرکت نمایند. دانشجویان گرامی جهت ورود به سایت نظرسنجی بایستی به آدرس معاونت فرهنگی دانشجویی- مفدا-شورای انضباطی دانشجویان- آخرین سطر قسمت نظرسنجی کلاسهای آموزشی شورای انضباطی دانشجویان ورودی 98 مراجعه نمایند.

فرصت نظر سنجی دانشجویان از تاریخ 98/11/15 لغایت 98/12/18 می باشد.

تعداد سوالات : فقط 5 سوال تستی